DIRECT EEN AFSPRAAK SNELLER GEHOLPEN BETER HERSTEL

Veel voorkomende vragen (frequently asked questions):

1. Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:
• pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
• zwelling van gewrichten
• krachtsvermindering
• bewegingsbeperking
• stijfheid
• problemen met bewegen
• evenwichtsstoornissen
• ademhalingsproblemen
• vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering a.g.v. een andere onderliggende aandoening

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

2. Heb ik een verwijsbriefje nodig?

Sinds 2006 is er de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Dit houdt in dat u nu ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist naar de fysiotherapeut kan. Hierdoor kunt u zelf uw therapeut uitkiezen en sneller beginnen met de behandeling.

3. Fysiotherapeut of huisarts?

Als u (niet spoedeisende) klachten in het houdings- en bewegingsapparaat heeft zoals genoemd bij vraag 1. dan kunt u zich direct bij uw fysiotherapeut melden. Deze voert sowieso eerst een screening uit. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.
Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht.
Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

4. Kan ik ook bij blessurebalie.nl terecht na doorverwijzing?

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Ook dan kunt u via blessurebalie.nl zelf een fysiotherapeut in de buurt zoeken en direct een afspraak maken. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De fysiotherapeut kan direct met de behandeling starten.

5. Wat kost het?

De kosten voor een behandeling bij de fysiotherapeut kan per praktijk verschillen. De aangesloten fysiotherapiepraktijken hanteren ieder hun eigen tarief. Als u via blessurebalie een fysiotherapiepraktijk in de buurt hebt geselecteerd ziet u daar een tarievenlijst voor de betreffende praktijk.

6. Wordt het bezoek aan de fysiotherapeut vergoed?

Voor verzekerden (basisverzekering) van 18 jaar en ouder geldt dat de eerste 20 behandelingen niet worden vergoed. Voor verzekerden jonger dan achttien jaar bestaat fysiotherapie en oefentherapie uit ten hoogste negen behandelingen van dezelfde aandoening per jaar, bij ontoereikend resultaat te verlengen met ten hoogste negen behandelingen.
zie ook blessurebalie.nl/goed verzekerd.